Szukaj
Close this search box.

Szkoły ogólnodostępne

 • ,,Zwiększenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych’’ – 4 godz.
 • ,,Przepisy prawa w poszczególnych obszarach pracy szkół’’ – 3 godz.
 • ,,Kwalifikacje nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb szkoły’’ – 4 godz.
 • ,,Przepisy prawa w zakresie przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw’’ – 5 godz.
 • ,,Nadzór pedagogiczny’’ – 4 godz.
 • ,,Przykłady dobrych praktyk w zakresie przestrzegania zasad organizacji pracy/nauczania/kształcenia’’ – 3 godz.
 • ,,Zasady organizacji kształcenia i promowania różnych form pracy’’ – 3 godz.
 • ,,Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów, w tym oceniania zachowania’’ – 4 godz.
 • ,,Komunikacja szkoły, placówki z domem rodzinnym ucznia’’ – 4 godz.
 • ,,Skuteczne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na terenie szkół i placówek’’ – 4 godz.
 • ,,Diagnoza zagrożeń środowiska społecznego ucznia i podejmowania działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie trudnościom natury psychologiczno-pedagogicznej’’ – 5 godz.

TERMIN

Do uzgodnienia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 - 6 godz.

KOSZT

800 zł – 1200 zł

ZAPISY

Ewelina Skibicka
telefon: 512 321 121
e-mail: podn@axoncem.pl