Szukaj
Close this search box.
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Techniki behawioralne w pracy z przedszkolakiem z trudnościami
 • Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Niepokojące zachowania dziecka w przedszkolu
 • Bezpieczny rodzic i maluch w internecie
 • Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci i młodzieży. Dzieci w sieci – korzyści i zagrożenia
 • Tablica lub monitor interaktywny – multimedia w przedszkolu
 • Organizacja i planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych
 • Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Konstruowanie Indywidualnego i programu Edukacyjno – Terapeutycznego
 • Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planów Działań Wspierających
 • Analiza opinii i orzeczeń. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • ADHD – objawy i pomoc dziecku w szkole i w domu
 • Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania dzieci
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Wdrażanie podstawy programowej dla sześciolatków
 • Gry i zabawy ruchowe – elementy pedagogiki zabawy w pracy z grupą
 • Nagrody i kary w wychowaniu
 • Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?
 • Awans zawodowy nauczyciela

TERMIN

Do uzgodnienia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 – 6 godz.

KOSZT

700 zł – 1100 zł

ZAPISY

Ewelina Skibicka
telefon: 512 321 121
e-mail: podn@axoncem.pl