Oferta zajęć

 1. Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe: 
 • język angielski – jest w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego, zwiększa szanse na jego opanowanie oraz swobodną komunikację.
 • Manipulowanie na dywanie –  głównym założeniem zajęć jest usprawnianie motoryki małej, wzmacnianie mięśni rąk, doskonalenie umiejętności chwytu, doskonalenie kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowanie pracy obu rąk, integracja uczestników zajęć,
 • Eksperymenty – zajęcia grupowe mające na celu rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, rozwijanie kreatywności dzieci, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, poznanie różnych sposobów wykorzystania materiałów i produktów, rozwijanie umiejętności dostrzegania związków między przyczyną a skutkiem, budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy.
 1. Terapie indywidualne:
 • psychologiczna 
 • logopedyczna 
 • pedagogiczna  
 • integracji sensorycznej
 • zajęcia rehabilitacyjne
 1. Move to Learn – Move to Learn „Ruch dla Uczenia się” – program terapii percepcyjno-motorycznej opracowany przez Barbarę Pheloung (Australia). Skierowany do wszystkich dzieci z trudnościami rozwojowymi i szkolnymi, zwłaszcza do tych, które: mają przetrwałe z okresu wczesnego dzieciństwa odruchy bezwarunkowe, nieukończony (lub zaburzony) proces rozwoju układu nerwowego. Celem prowadzonych ćwiczeń jest poprawa koncentracji uwagi, sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej dzieci.
 1. Trening umiejętności społecznych – grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci, w bezpiecznej atmosferze, dzieci mogą poznawać i ćwiczyć umiejętności niezbędne do zawierania i podtrzymywania pozytywnych kontaktów społecznych. Zajęcia prowadzone są w grupach mieszanych. Uczestnikami są  dzieci z przedszkola Iskierka oraz podopieczni  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej MENTOR w Białymstoku lub innych placówek. Wprowadzenie takiej formy pracy korzystnie wpływa na rozwijanie sfery emocjonalno – społeczno – komunikacyjnej i integrację uczestników zajęć.