Oferta zajęć

 1. Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe: 
 • Język angielski – jest w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego, zwiększa szanse na jego opanowanie oraz swobodną komunikację.
 • Trening umiejętności społecznych – grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci, w bezpiecznej atmosferze, dzieci mogą poznawać i ćwiczyć umiejętności niezbędne do zawierania i podtrzymywania pozytywnych kontaktów społecznych. Zajęcia prowadzone są w grupach mieszanych. Uczestnikami są dzieci z przedszkola Iskierka oraz podopieczni Poradni Psychologiczno Pedagogicznej MENTOR w Białymstoku lub innych placówek. Wprowadzenie takiej formy pracy korzystnie wpływa na rozwijanie sfery emocjonalno – społeczno – komunikacyjnej i integrację uczestników zajęć.
 • Doświadczenie przez zmysły
 • Matematyka dla smyka
 • Manipulowanie na dywanie – głównym założeniem zajęć jest usprawnianie motoryki małej, wzmacnianie mięśni rąk, doskonalenie umiejętności chwytu, doskonalenie kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowanie pracy obu rąk, integracja uczestników zajęć.
 • Laboratorium małego chemika
 • Dogoterapia
 • Terapia myślenia logicznego i algorytmicznego – zajęcia grupowe podczas których dzieci będą nabywały umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i zadań, rozwijały zainteresowanie informatyczne oraz odkrywały świat programowania.
 1. Terapie indywidualne:
 • psychologiczna 
 • logopedyczna 
 • pedagogiczna  
 • integracji sensorycznej
 • zajęcia rehabilitacyjne