Szukaj
Close this search box.

Celem porady diagnostyczno-konsultacyjnej dla osób z podejrzeniem zaburzeń rozwoju jest:

  • obserwacja niepokojących objawów u dziecka przez specjalistów (pedagoga specjalnego, psychologa i ewentualnie logopedę) zajmujących się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • możliwość uzyskania informacji (NIE DIAGNOZY KLINICZNEJ – diagnozę stawia lekarz psychiatra) dotyczącej możliwych zaburzeń rozwojowych
  • udzielenie wsparcia i otrzymanie wskazówek dotyczących dalszej drogi diagnostycznej i pracy z dzieckiem w domu
  • wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej funkcjonowania dziecka
    w obszarach komunikacji, funkcjonowania społecznego i aktywności
  • skrócenie czasu oczekiwania na pomoc w związku z obserwowanymi objawami autyzmu czy Zespołu Aspergera

Przebieg porady diagnostyczno-konsultacyjnej:

  • Pierwsza wizyta obejmująca obserwację zachowania dziecka i wywiad z rodzicami (1,5h).
  • Druga wizyta obejmująca udzielenie informacji na temat obserwowanych objawów i wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem oraz wydanie opinii w formie pisemnej (ok. 1h).