Szukaj
Close this search box.

Psychoterapia

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
zaprasza  na 4-letnie kwalifikacyjne studia podyplomowe
w zakresie Psychoterapii

Nasze innowacyjne, specjalistyczne studia kwalifikacyjne spełniają wymogi określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego art. 5 ustawy z dn. 19 sierpnia 1994r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024r.) oraz Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023r. (Dz.U. 2023 poz.1972) Art. 87 obowiązujący od 01 stycznia 2024r. w którym została doprecyzowana definicja psychoterapii oraz wymagań wobec psychoterapeuty. Na studia aplikować może osoba z tytułem zawodowym lekarza lub magistra – bez wskazania wymaganego kierunku studiów.

Cel

Celem studiów podyplomowych – Szkoły Psychoterapii jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych osób dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Program czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych w wymiarze 1200 godzin obejmuje zagadnienia specyficzne dla psychoterapii, a także zagadnienia ogólne związane z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, psychopatologią i zróżnicowanymi metodami diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych, metodami weryfikacji empirycznej skuteczności oddziaływań terapeutycznych, oraz zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii. 

 

Moduł I – 4 semestry zakończony egzaminem poziomu I

Program obejmuje szeroki zakres tematyczny między innymi: nurtów we współczesnej  psychoterapii, zagadnień psychopatologii, charakterystyki zdrowia psychicznego i mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych.
W module I istotny akcent będzie położony na teoretyczny i praktyczny wymiar diagnozy i terapii. Moduł I realizowany w wymiarze 600 godzin.

 

Moduł II – 4 semestry zakończony egzaminem poziomu II

Program poziomu II obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne  i praktyczne dotyczące między innymi: form i metod diagnozy, oddziaływań terapeutycznych, rozwoju osobistego psychoterapeuty, organizacji procesu terapeutycznego.
Kolejnym istotnym elementem poziomu II jak również stażu klinicznego
w wymiarze 400 godzin.

W tym: 

  • 150 godzin zegarowych w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub w oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym;
  • 250 godzin zegarowych pracy klinicznej pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychoterapeuty lub psychologa klinicznego 

Kolejnym elementem kształcenia w ramach poziomu II jest superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 100 godzin.Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii.

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość certyfikacji w Instytucie Psychoterapii i Dialogu działającego przy Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Zapewniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów.

Promocja

Promocyjna opłata semestralna w semestrze letnim wynosi 4250 zł. Absolwenci oraz aktualni studenci Wyższej Szkoły Nauk PedagogicznychSzkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie oraz Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu otrzymają 20% zniżki.

Chcesz się zapisać lub masz pytania?