1. Podanie o przyjęcie do szkoły: pobierz ( w załączeniu)
 2. Kwestionariusz osobowy: pobierz ( w załączeniu)

Aby zostać słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego  powinieneś:

 • mieć ukończone 18 lat i być absolwentem ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • złożyć wymagane dokumenty, tj.: świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • podanie (druk dostępny jest w sekretariacie i  tutaj ),
  • kwestionariusz osobowy (druk dostępny w sekretariacie i  tutaj ),
  • 1 zdjęcie.

Szkoła prowadzi dwa nabory – na semestr wiosenny (nauka rozpoczyna się od lutego) i semestr jesienny (nauka rozpoczyna się od września).

CZAS TRWANIA:

 • Nauka trwa 4 lata, tj. 8 semestrów.

FORMA ZAJĘĆ:

 • Nauka odbywa się w systemie zaocznym – co druga sobota i niedziela w godz. od 8:00 do 15:30.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 • Czesne miesięcznie wynosi 160 zł.
 • Opłata za egzaminy w sesji dodatkowej: 20 zł egzamin pisemny, 15 zł egzamin ustny
 • Opłata za maturę: 200 zł (poprawki gratis)

PROMOCJE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 • jeżeli przyprowadzisz znajomego, który podejmie u nas naukę 2 miesiące nie płacisz czesnego,
 • bezpłatne karnety na pływalnię

REGULAMINY ( DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY)

 • Regulamin uczestnictwa w zajęciach na pływalni,
 • Regulamin rekrutacji,
 • Regulamin Promocji „Jeżeli przyprowadzisz znajomego – 2 miesiące nie płacisz czesnego”.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Iskierka w Białymstoku dla dzieci z Zespołem Aspergera (ZA) i dla wysoko-funkcjonujących dzieci z autyzmem (HFA). W ciągu dnia oprócz realizacji podstawy programowej MEN i zajęć terapeutycznych nie brakuje również miejsca m.in. na: zajęcia ruchowe, dogoterapię, algorytmikę, eksperymenty, teatrzyki, spacery, relaks, oraz zabawy w ogródku. Organizujemy spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów, wycieczki oraz imprezy tematyczne zgodne z kalendarzem przedszkola.

 • Zapraszamy dzieci w wieku 3  – 6 lat.
 • W naszym przedszkolu prowadzimy roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę).
 • Rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do naszej placówki zapraszamy do kontaktu oraz na spotkanie w przedszkolu.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.
 • Kryteria naboru
 • Karta zgłoszenia:

W naszej placówce w ramach zajęć, dzieci objęte są opieką:

– psychologa;

– pedagoga;

– logopedy;

– specjalistów m.in. z zakresu integracji sensorycznej, fizjoterapii, rehabilitacji.

Przyjęcie dziecka do Przedszkola Iskierka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej w ustalonym terminie, pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka/opiekunów prawnych a Dyrektorem Przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „Karty zgłoszenia”, podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych zgłaszanego dziecka. Do Przedszkola Iskierka przyjmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera).
Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor Przedszkola.

W przypadku, gdy zgłoszonych dzieci jest więcej niż przewidzianych miejsc, brany jest pod uwagę:

 • wiek dziecka i stopień zaburzenia, zapewniając dziecku na tle grupy optymalne warunki edukacyjno-terapeutyczno-rewalidacyjne;
 • pierwszeństwo ma również rodzeństwo naszych wychowanków.

W razie wolnych miejsc rekrutacja w placówce trwa cały rok!

Rodzicu, skontaktuj się z nami telefonicznie: 608039030  lub 690817814 w celu umówienia spotkania. Udzielimy istotnych informacji, odpowiemy na pojawiające się pytania, oprowadzimy po przedszkolu. W razie potrzeby pomożemy w przygotowaniu diagnozy oraz pokierujemy w celu zebrania wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych niezbędnych do zapisania dziecka do przedszkola.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

– Karta zgłoszenia dziecka;

– Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera);

– W razie deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach WWRD /Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/

Wyprawka przedszkolaka:

Każde dziecko rozpoczynające edukację przedszkolną powinno być wyposażone w tzw. wyprawkę przedszkolaka, która zawiera:

– pastę, kubeczek plastikowy  i szczoteczkę do zębów;

– strój gimnastyczny (koszulka, spodenki);

– ubrania na zmianę ( bielizna, spodnie, koszulka);

– wygodne buty/kapcie na zmianę;

– chusteczki nawilżające – duże opakowanie;

– preparat na kleszcze i komary oraz krem z filtrem UF /prosimy o dostarczenie w sezonie/.

Wyprawka plastyczna:

– 2 bloki techniczne A3 – kolorowe;

– 2 bloki techniczne A3 – białe;

– 2 bloki techniczne A4 – kolorowe;

– 2 bloki techniczne A4 – białe;

– ryza białego papieru;

– papier kolorowy A3 – 2 szt.;

– klej w tubce szkolny – 2 szt.;

– grube kredki pastelowe;

– grube kredki ołówkowe /trójkątne/ – 2 opakowania;

– grube kredki świecowe;

– plastelina – 2 opakowania;

– farby plakatowe i akwarele;

Bardzo prosimy o przyniesienie podpisanej wyprawki już pierwszego dnia pobytu dziecka w Przedszkolu Iskierka.