Szukaj
Close this search box.

PROWADZĄCY

mgr Monika Korotkiewicz – zajmuje się diagnozą osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta ręki

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
 2. Zasady prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
 3. Zasady tworzenia grup – dobór osób, metody kwalifikowania.
 4. Plan i program przebiegu zajęć – dostosowanie do indywidualnych potrzeb uczestników.
 5. Formy pracy, metody i materiały wykorzystywane na zajęciach.
 6. System motywacji – zasady doboru odpowiedniej metody motywującej i wzmacniającej.
 7. Trudne sytuacje na zajęciach – możliwe sposoby reagowania.
 8. Generalizacja i transfer umiejętności.
 9. Rola współpracy z rodziną podczas prowadzenia zajęć grupowych.
 10. Praca warsztatowa – praktyczne wykorzystanie wiadomości – próba konstrukcji zajęć TUS wybranym grupom terapeutycznym.
 11. Omówienie grupy docelowej TUS, opracowanie adekwatnego do uczestników planu zajęć, metod motywacji.
 12. Planowanie scenariuszy zajęć, dobór aktywności do różnych grup wiekowych.
 13. Egzamin

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin dydaktycznych

KOSZT

450 zł/os