Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

OPIS STUDIÓW:

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno – wizualnych materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych. Studia nadają kwalifikacje do pracy w bibliotekach.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki ( tj. 60 godzin praktyki ), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy nauki o książce i bibliotece

2. Organizacja zbiorów bibliotecznych

3. Źródła informacji piśmienniczej

4. Prawo biblioteczne i autorskie

5. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo

6. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne

7. Bazy danych

8. Rynek wydawniczy i księgarski

9. Biblioteki szkolne i pedagogiczne

10. Media i multimedia cyfrowe

11. Działalność informacyjna bibliotek

12. Ćwiczenia metodyczne

13. Współpraca bibliotekarza z uczniami z elementami komunikacji interpersonalnej

14. Czytelnictwo, dydaktyka pracy z czytelnikiem

15. Literatura dziecięca i młodzieżowa

16. Literatura współczesna

17. Czasopisma dziecięce, młodzieżowe i naukowe

18. Internet w informacji i edukacji

19. Praktyka zawodowa – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej) , 100 zł opłata rekrutacyjna