Dydaktyka języka obcego – język angielski

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII ). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka angielskiego), nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Studia podyplomowe na kierunku „ Dydaktyka języka obcego„ kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać

przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII. Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy prawa oświatowego.

2. Podstawy psychologii i pedagogiki.

3. Podstawy akwizycji języka (pierwszego i obcego).

4. Teorie uczenia się i nauczania języka (pierwszego i obcego).

5. Dydaktyka języka obcego (język angielski).

6. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym.

7. Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego.

8. Technologie informacyjne w nauczaniu.

9. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych.

10. Higiena i emisja głosu.

11. Praktyka zawodowa –90 godzin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych. Centrum Egzaminacyjne działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie C1 – info o egzaminach na stronie Pearson.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł. (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna