Etyka w szkole

Opis Studiów

Studia z zakresu Etyka w szkole przeznaczone sa dla absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie etyki. Studia podyplomowe Etyka w szkole przygotowują nauczycieli uczących na II etapie edukacyjnym szkół podstawowych zainteresowanych etyką i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajmomości problematyki etycznej, budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. Program studiów podyplomowychEtyka w szkoleumożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie tego przedmiotu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.  Studia podyplomowe zgodne z RozporządzeniemMinistra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

Czas trwania 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym 

 1. Ramowy program Wprowadzenie do etyki:
  – etyka jako dział filozofii;
  – etyka a moralność, podstawy etyki ogólnej;
 1. Historia myśli etycznej od starożytności do współczesności
 2. Etyka
 3. Wybrane dylematy etyczne współczesnego świata 
 4. Etyczne podstawy edukacji i wychowania
 5. Dydaktyka; kultura logiczna w nauczaniu etyki
 6. Dydaktyka nauczania etyki
 7. Metodyka pracy nauczyciela etyki na II etapie edukacyjnym
 8. Metody aktywizujące w nauczaniu etyki
 9. Edukacja globalna; współczesne problemy etyki 
 10. Etyka społeczna i polityczna
 11. Praktyka zawodowa 60 godzin

Koszt studiów 3000 zł.  (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna