Szukaj
Close this search box.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Punkt Konsultacyjno – Rekrutacyjny w Białymstoku
Ul. Antoniukowska 11 lok. 21
15-740 Białystok

Więcej informacji oraz zapisy:

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz osobowy
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXONCEM Sp. z o. o., ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata rekrutacyjna 100 zł  – w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)
Numer konta:

21 1160 2202 0000 0005 4034 5425
Bank Millennium

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:

  • kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
  • wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście, pocztą lub elektronicznie!

Dokumenty do pobrania: