Język polski w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki; zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Tradycja literacka w szkole

2. Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)

3. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego

4. Poetyka i sztuka interpretacji

5. Literatura dla dzieci i młodzieży

6. Gramatyka opisowa języka polskiego

7. Komunikacja językowa

8. Historyczne i społeczne konteksty języka

9. Lingwistyka a kształcenie językowe

10. Sztuka czytania i redagowania

11. Metodyka nauczania języka polskiego

12. Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego

13. Projekt jako metoda uczenia się

14. Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego

15. Higiena i emisja głosu

16. Elementy prawa oświatowego

17. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna