Szukaj
Close this search box.

E-administracja

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji.

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami

i przedsiębiorcami.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji

2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji

4. E-usługi w administracji

5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego

6. E-government

7. Publiczna infrastruktura

8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej

9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja

10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo

11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej

12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne aspekty korzystania z platformy

13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych

14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej

15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych

17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), 100 zł opłata rekrutacyjna