Szukaj
Close this search box.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji zawodowych z zakresu integracji sensory Celem studiów jest zdobycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej, przygotowanie uczestnika do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny, prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej oraz umożliwia
otwarcie swojego gabinetu i prowadzenie zajęć jako niezależny terapeuta. Powyższa oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i kompetencji z zakresu integracji sensorycznej. Absolwenci studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna” wyposażeni zostaną w wiedzę, kompetencje i umiejętności do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka
w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w
poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w poradniach specjalistycznych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk w wymiarze 180 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

CZAS TRWANIA:

3 semestry,studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

 

RAMOWY PROGRAM:

I moduł:
1. Teoretyczne założenia integracji sensorycznej

2. Psychologia rozwojowa i kliniczna

3. Podstawy anatomii i fizjologii OUN człowieka

4. Zmysły i ich rola a funkcjonowanie układu nerwowego

5. Podział dysfunkcji procesów SI

6. Zaburzenia towarzyszące w terapii integracji sensorycznej (ADHD, niepełnosprawność
intelektualna, autyzm, MPD, zaburzenia genetyczne itp.

II moduł:

1. Diagnoza ontogenetycznych systemów percepcyjnych odruchy sensomotoryczne

2. Diagnoza dziecka do 3 roku życia

3. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej Testy Kalifornijskie

4. Diagnoza obserwacja kliniczna

5. Kliniczna ewaluacja dysfunkcji integracji sensorycznej

6. Kwestionariusz sensomotoryczny

III moduł:

1. Programy terapeutyczne, a zaburzenia integracji sensorycznej

2. Planowanie i organizacja procesu terapeutycznego

3. Techniki i metody terapeutyczne

4. Stymulacja polisensoryczna. Sala Doświadczania Świata

5. Zasady wielospecjalistycznej współpracy terapeutów: z rodziną, ze środowiskiem
szkolnym

6. Dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć SI

7. Warsztat pracy terapeuty SI

IV moduł Praktyki zawodowe 180 godzin

 

KOSZT STUDIÓW:

Koszt studiów 3 semestralnych wynosi 4 500 zł.