Szukaj
Close this search box.

Neurologopedia (2 semestralna) (NOWOŚĆ)

Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie „Neurologopedii”, skierowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku logopedia, pedagogicznych o specjalności logopedia lub 4-semestralnych studiów podyplomowych z zakresu logopedii.

Dla absolwentów 3-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii możliwe jest zorganizowanie semestru z uzupełnieniem treści z obszaru logopedii klinicznej (studia 3 semestralne).

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu pracy z dziećmi jak również z pacjentami dorosłymi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami płynności mówienia, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz trudnościami w komunikowaniu się. 

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w placówkach ochrony zdrowia takich jak: szpitale, przychodnie, ośrodki rehabilitacyjne oraz placówkach oświatowych. Celem studiów podyplomowych jest podniesienie poziomu wiedzy o zagadnienia z dziedziny neurologicznej i psychiatrycznej w pracy z pacjentami wymagającymi zgłębionego i bardziej specjalistycznego podejścia w przebiegu wielu chorób neurodegeneracyjnych oraz uszkodzeń wrodzonych lub nabytych OUN. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk w wymiarze 120 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, praktycy, którzy na co dzień diagnozują oraz prowadzą terapie pacjentów. To także wykwalifikowani wykładowcy współpracujący z Uczelnią od wielu lat, którzy dzielą się swoją teoretyczną jak i praktyczną wiedzą.

CZAS TRWANIA: 

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległośc e-learning) dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku logopedia, pedagogicznych o specjalności logopedia lub 4-semestralnych studiów podyplomowych z zakresu logopedii

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległośc e-learning) dla absolwentów 3-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

I moduł:

1. Podstawy psychologii klinicznej i rozwoju człowieka

2. Podstawowy anatomii i fizjologii OUN człowieka

3. Podstawy psychiatrii

4. Choroby neurologiczne

5. Wprowadzenie do neurologopedii

6. Diagnoza neurologopedyczna

7. Mutyzm

8. Wczesna interwencja logopedyczna

II moduł: Praktyki zawodowe 60 godzin

III moduł:

1. Afazja

2. Dysfagia

3. Dyzartria

4. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób w spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera

5. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób z dziecięcym porażeniem mózgowym

6. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób z zespołami wad wrodzonych

7. Jąkanie

8. AAC

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł za semestr (możliwość płatności w 8 ratach)