Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach.

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu pedagogiki sztuki wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki, wzbogacone zajęciami warsztatowymi w plenerze.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki oraz udział w plenerze plastycznym (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego i złożeniem 2 prac – do wyboru techniki: malarstwo (olej, akryl), rysunek, rzeźba, grafika. Prace przechodzą na własność uczelni.

CZAS TRWANIA:

3 semestry,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Współczesne tendencje w edukacji

2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości

3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

4. Historia sztuki

5. Historia kultury

6. Grafika i rzeźba

7. Malarstwo i rysunek

8. Psychologia twórczości

9. Dydaktyka plastyki

10. Higiena i emisja głosu

11. Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki

12. Elementy prawa oświatowego

13. Praktyka zawodowa – 60 godz

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna