Aktualności

Zasady obowiązujące Słuchaczy semestru I A dotyczące zaliczenia semestru pierwszego

            W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach ustala następujące warunki zaliczenia semestru pierwszego w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Do dnia 6 grudnia 2020 r. należy złożyć prace kontrolne z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, język angielski, matematyka, biologia, historia i fizyka.

Prace kontrolne należy przesłać na adres e-mail (biuromentor@wp.pl) lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na drzwiach sekretariatu szkoły (ul. Aleja Niepodległości 11B lok. 02B, Mońki).

Słuchacze, którzy otrzymają oceny pozytywne z prac kontrolnych będą mogli przystąpić do egzaminów pisemnych i ustnych z zajęć edukacyjnych wymienionych w pkt 1.

Słuchacz, który nie otrzyma pozytywnej oceny z pracy kontrolnej zostanie o tym poinformowany indywidualnie.

Słuchacze, którzy otrzymają oceny pozytywne z prac kontrolnych nie będą o tym informowani.

 • Arkusze egzaminacyjne na egzaminy pisemne zostaną opublikowane na e-mailu grupowym szkolymentor@wp.pl w sobotę 12 grudnia 2020 r.

Arkusze dotyczyć będą następujących egzaminów:

 • egzamin pisemny z języka polskiego,
 • egzamin pisemny z matematyki,
 • egzamin pisemny z języka angielskiego.
 • Wypełnione arkusze egzaminacyjne należy odesłać na skrzynkę e-mail biuromentor@wp.pl do dnia 15 grudnia 2020 r. lub wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się na drzwiach sekretariatu szkoły przy ul. Aleja Niepodległości 11B lok. 02B.

Arkusze egzaminacyjne musza być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem (imię i nazwisko) Słuchacza.

 • Egzaminy ustne (w tym semestrze w formie testu) odbywać się będą w dniach 12 i 13 grudnia 2020 r. (w sobotę i w niedzielę).

12 grudnia 2020 r. (sobota):

 • 9:00 – 9:45 – język polski,
 • 10:00 – 10:45 – matematyka,
 • 11:00 – 11:45 – język angielski,

13 grudnia 2020 r. (niedziela):

 • 9:00 – 9:45 – historia,
 • 10:00 – 10:45 – biologia,
 • 11:00 – 11:45 – fizyka.
 • Każdy ze Słuchaczy otrzyma login i hasło (poprzez sms wysłany na wskazany przez Słuchacza nr telefonu); należy wejść na stronę www.axoncem.pl, wybrać panel Edukacja – szkoły Mentor oraz zakładkę egzaminy.

Następnie należy się tam zalogować. O wyznaczonych godzinach aktywne będą odpowiednie testy. Każdy z nich składać się będzie z 12 pytań i odpowiedzi: a, b, c – jedna odpowiedź jest prawidłowa. Na rozwiązanie testu wyznaczony jest czas 45 minut.

Aby wejść na stronę www.axoncem.pl wystarczy dowolna przeglądarka internetowa, którą można uruchomić na komputerze lub smartfonie.

 • Słuchacze, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpią do egzaminów w wyznaczonych terminach, będą mogli do nich przystąpić w terminie dodatkowym 19 grudnia 2020 r. (wszystkie egzaminy odbędą się w ciągu jednego dnia).

UWAGA!!!

Terminy wymienione w punktach 1 – 6 musza być bezwzględnie przestrzegane.

Dyrektor
Jadwiga Twarowska