Filozofia w szkole

Opis Studiów

Studia z zakresu Filozofia w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie filozofii. Studia podyplomowe Filozofia w szkole przygotowują nauczycieli szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego lub technikum) zainteresowanych filozofią i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania filozofii.  Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajomości problematyki filozoficznej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia podyplomowe zgodne z RozporządzeniemMinistra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

Czas trwania 3 semestry , studia w trybie niestacjonarnym 

 1. Ramowy program Wprowadzenie do filozofii
 2. Historia filozofii od starożytności do współczesności
 3. Współczesne problemy filozoficzne 
 4. Filozoficzne podstawy edukacji i wychowania
 5. Dydaktyka; metody analizy problemów
 6. Dydaktyka; problemy filozoficzne
 7. Dydaktyka; kultura logiczna w nauczaniu filozofii
 8. Dydaktyka nauczania filozofii
 9. Metodyka pracy nauczyciela filozofii w szkołach
 10. Filozofia nowych mediów
 11. Dociekania filozoficzne na tle innych metod aktywizujących
 12. Praktyka zawodowa 60 godzin

Koszt studiów 3000 zł.  (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna