Informatyka z programowaniem w szkole

OPIS STUDIÓW:

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowują słuchaczy nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu- informatyki z programowaniem w szkole.

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki z programowaniem w szkole, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki z zakresu współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego, zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej w szkole.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń,w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy informatyki.

2. Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej.

3. Dydaktyka przedmiotu.

4. Sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownią komputerową.

5. Usługi internetowe.

6. Podstawy systemów informacyjnych.

7. Technologia informacyjna.

8. Podstawy programowania.

9. Metodyka nauczania programowania.

10. Podstawowe narzędzia programisty.

11. Podstawy projektowania baz danych.

12. Elementy technologii informacyjnej i medialnej.

13. Grafika komputerowa i multimedia.

14. Podstawy programowania obiektowego w Javie.

15. Metodyka i elementy e-nauczania ( e-learning).

16. Podstawy projektowania stron WWW.

17. Podstawowe narzędzia programowania.

18. Pakiety specjalistyczne i edytory multimedialne.

19. Programowanie wizualne w szkole.

20. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna