Szukaj
Close this search box.

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów „Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Epidemiologia ogólna

2. Mikrobiologia/Bioterroryzm

3. Higiena Komunalna

4. Ekonomia w ochronie zdrowia

5. Statystyka medyczna

6. Promocja zdrowia

7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia

8. Epidemiologia chorób niezakaźnych

9. Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych

10. Ochrona zdrowia w UE

11. Organizacja Ochrony zdrowia

12. Jakość w opiece medycznej

13. Przepisy BHP

14. Marketing usług medycznych

15. Socjologia zdrowia/Demografia

16. Higiena żywności i żywienia

17. Szczepienia Ochronne

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach), 100 zł opłata rekrutacyjna