Szukaj
Close this search box.

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), tj. do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności do osób zatrudnionych w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, pełniących funkcję ABI oraz wszystkich zatrudnionych w pionach ochrony informacji niejawnych. Zapraszamy także pracowników kadr, PR, kierowników lub pracowników jednostek organizacyjnych, którzy obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności.

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w myśl planowanych regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Wybrane elementy bezpieczeństwa narodowego.

2. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.

3. Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.

4. Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.

5. Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.

6. Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.

7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.

8. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem ochrony informacji niejawnych.

9. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych.

10. Archiwizacja dokumentów.

11. Inwigilacja (nadzór) w społeczeństwie informacyjnym.

12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/ekstremalnych.

13. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), 100 zł opłata rekrutacyjna