Szukaj
Close this search box.

Wczesne nauczanie języka obcego- – język angielski

Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka angielskiego),nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym. Studia podyplomowe na kierunku „ Wczesne nauczanie języka obcego„ kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki  (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM RAMOWY:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu

IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

 1. Zagadnienia związane z psychiczny i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 2. Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego.
 3. Glottodydaktyka.
 4. Technologie informacyjne we wczesnym nauczaniu języka angielskiego.
 5. Historia i kultura Wielkiej Brytanii.
 6. Fonetyka praktyczna.
  • gry i zabawy ruchowe
  • piosenka w nauczaniu języka angielskiego
  • literatura anglojęzyczna
 7. Praktyczna nauka języka angielskiego.
 8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania.
 9. Podstawy dydaktyki języka obcego.
 10. Rozwijanie i integracja sprawności językowych.
 11. Rozwijanie myślenia twórczego.
 12. Higiena i emisja głosu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych. Centrum Egzaminacyjne działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie B2 – info o egzaminach na stronie Pearson.

Informacji udziela: Urszula Kropaczewska kontakt: email:urszula_kropaczewska@interia.pl; nr tel. 607615074.

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.