Szukaj
Close this search box.

Szkolenia organizowane są we współpracy z Uczelniami Wyższymi: Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Szkołą Główną Krajową w Warszawie, Akademią Nauk Stosowanych we Wrocławiu.

Prowadzący je to wyjątkowa kadra dydaktyczna wymienionych wyżej Uczelni oraz PODN w Białymstoku – eksperci w swoich dziedzinach, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

Tematyka szkoleń jest wynikiem ewaluacji potrzeb doskonalenia nauczycieli przeprowadzonych przez naszą placówkę w ubiegłym roku szkolnym.

Każde szkolenie zakończone jest zaświadczeniem akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli.

L.p. Godz. Tytuł szkolenia l. godz. Forma realizacji
21 października 2023 r.

1.

9:00 - 11:00

Uczeń z autyzmem w systemie edukacji

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

25 listopada 2023 r.

2.

9:00 - 11:00

Efektywna współpraca
z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

3.

11:30 - 13:30

Wyrównaj szanse.
Praca w szkole masowej
z uczniem słabowidzącym

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

4.

14:00 - 16:00

Co nowego w roku szkolnym 2023/2024?
Szkoła w świecie zmiany

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

09 grudnia 2023 r.

5.

9:00 - 11:00

Od zaangażowania do sukcesu – o sztuce motywacji i jej znaczeniu w szkole

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

6.

11:30 - 13:30

Zarządzanie przez budowanie zespołu – czy rada pedagogiczna może być zespołem?

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

20 stycznia 2024 r.

7.

9:00 - 11:00

Niepokojące zachowania dzieci w placówce oświatowej

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

8.

11:30 - 13:30

Misja robotyka

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

17 lutego 2024 r.

9.

9:00 - 11:00

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole – jak z nim pracować?

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

10.

11:30 - 13:30

Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

02 marca 2024 r.

11.

9:00 - 11:00

Dziecko ze spectrum autyzmu – wspieranie rozwoju przez zabawę

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

12.

11:30 - 13:30

Uniwersalne projektowanie w edukacji – praktyka tworzenia pomocy i materiałów dydaktycznych

2

on-line 
MicrosoftTeams
(link na e-mail)

13.

14:00 - 16:00

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawa

2

on-line 
MicrosoftTeams
(link na e-mail)

16 marca 2024 r.

14.

9:00 - 11:00

Kształcenie specjalne
w szkole w świetle aktualnych przepisów prawa

2

on-line
Microsoft Teams
(link na e-mail)

15.

11:30 - 13:30

Edukacja włączająca,
czyli jak tworzyć szkołę dla każdego ucznia

2

on-line
Microsoft Teams (link na e-mail)

13 kwietnia 2024 r.

16.

9:00 - 11:00

Pierwsza pomoc – Jak jej skutecznie udzielać? (warsztaty)

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

17.

11:30 - 13:30

Bilet do przyszłości. Przewodnik
po doradztwie edukacyjno – zawodowym

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

27 kwietnia 2024 r.

18.

9:00 - 11:00

Nauczyciel i rodzic w koalicji – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

19.

11:30 - 13:30

Zaburzenia psychiczne
i rozwojowe a spektrum autyzmu

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

18 maja 2024 r.

20.

9:00 - 11:00

4 x P

czyli praktyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna

2

on-line 
MicrosoftTeams
(link na e-mail)

21.

11:30 - 13:30

Prawo pracy w pigułce

2

on-line 
MicrosoftTeams
(link na e-mail)

22 czerwca 2024 r.

22.

9:00 - 11:00

SZKOLENIE WYNIKAJĄCE
Z REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
USTALONE PRZEZ MINSTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu
u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci
i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

23.

11:30 - 13:30

Uczeń niepełnosprawny
w szkole ogólnodostępnej

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

24.

14:00 - 16:00

Trening pewności siebie

2

stacjonarne
XI LO
w Białymstoku

KOSZT

on-line – 60 zł
stacjonarnie – 90 zł
- przy wyborze 2 szkoleń - 5% na drugie szkolenie

ZAPISY

Ewelina Skibicka
telefon: 512 321 121
e-mail: podn@axoncem.pl