SZKOLENIA INTEGRACYJNE RAD PEDAGOGICZNYCHDodatkowe informacje:
Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Antoniukowska 11 lok. 21
15-740 Białystok
tel. 512-321-121
podn@axoncem.pl
www.axoncem.pl