Szkolenia specjalistyczne

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
we współpracy z NZOZ AXON Poradnią dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
w Białymstoku

  1. Uczeń z autyzmem w szkole (Zespół Asperger i inne) – studium przypadku
  2. Autyzm i zespół Aspergera – szkolenie podstawowe – 5 godz.
  3. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu – 5 godz.
  4. Dziecko autystyczne w placówce oświatowej – 5 godz.
  5. Diagnoza dziecka z autyzmem – 5 godz.
  6. Diagnostyka i terapia autyzmu  – 5 godz.

Koszt: do uzgodnienia

Termin: do uzgodnienia

Miejsce: Białystok

Uwaga: na Państwa życzenie wykładowcy przyjeżdżają do Państwa placówek.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl

Zamów szkolenia