Szkolenie dla nauczycieli przedszkola


 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Techniki behawioralne w pracy z przedszkolakiem z trudnościami
 • Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Niepokojące zachowania dziecka w przedszkolu
 • Bezpieczny rodzic i maluch w internecie.
 • Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci i młodzieży. Dzieci w sieci – korzyści i zagrożenia.
 • Tablica lub monitor interaktywny – multimedia w przedszkolu
 • Organizacja i planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
 • Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Konstruowanie Indywidualnego i programu Edukacyjno – Terapeutycznego .
 • Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planów Działań Wspierających.
 • Analiza opinii i orzeczeń. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 • ADHD – objawy i pomoc dziecku w szkole i w domu.
 • Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania dzieci.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wdrażanie podstawy programowej dla sześciolatków.
 • Gry i zabawy ruchowe – elementy pedagogiki zabawy w pracy z grupą
 • Nagrody i kary w wychowaniu.
 • Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?
 • Awans zawodowy nauczyciela

Koszt: 700 zł – 1100 zł

Termin: do uzgodnienia

Czas trwania: 3 – 6 godz.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121;
e-mail: podn@axoncem.pl