Trener umiejętności społecznych

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Trener umiejętności społecznych” skierowane są do pracowników firm  szkoleniowych oraz działów HR, do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje trenerskie i doskonalić swój  warsztat szkoleniowy w zakresie pracy z grupą, a także do nauczycieli, wychowawców, kuratorów sądowych  i wykładowców pragnących nauczyć się nowoczesnych i efektywnych metod warsztatowych.

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w kontekście  najnowszych osiągnięć współczesnej psychoprofilaktyki i psychoterapii. Studia podyplomowe z zakresu trener umiejętności społecznych wyposażą absolwentów w zdolność autoprezentacji, komunikacji, budowania  zaangażowania grupowego i własnego oraz znajomość najlepszych metod radzenia sobie z tremą i stresem, pozwolą wykorzystać skuteczne metody i techniki prowadzenia zajęć grupowych oraz  zwiększenia umiejętności w zakresie prowadzenia grup warsztatowych. Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności trener  umiejętności społecznych, pozwoli na poszerzenie własnych perspektyw zawodowych i odnalezienie się na rynku  pracy m.in. w świetlicach, placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz w instytucjach prywatnych, państwowych i organizacjach pozarządowych, które nastawione są na pomoc i wspieranie osób borykających się z problemami  w codziennym życiu społecznym. Trener umiejętności społecznych to osoba, której praca polega na ustawicznym przekazywaniu określonych kompetencji, potrzebnych do normalnego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości społecznej.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 • Andragogika.
 • Narzędzia prowadzenia grup.
 • Praca z grupą.
 • Interakcje grupowe.
 • Ewaluacja w pracy trenera.
 • Komunikacja trenerska.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Umiejętności coachingowe w pracy trenera.
 • Metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • Doskonalenie warsztatu umiejętności trenerskich.
 • Rozwój trenerski.

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.