Wczesne nauczanie języka obcego

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka angielskiego),nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym. Studia podyplomowe na kierunku „ Wczesne nauczanie języka obcego„ kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Zagadnienia związane z psychiczny i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

2. Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego.

3. Glottodydaktyka.

4. Technologie informacyjne we wczesnym nauczaniu języka angielskiego.

5. Historia i kultura Wielkiej Brytanii.

6. Fonetyka praktyczna.

– gry i zabawy ruchowe

– piosenka w nauczaniu języka angielskiego

– literatura anglojęzyczna

7. Praktyczna nauka języka angielskiego.

8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania.

9. Podstawy dydaktyki języka obcego.

10. Rozwijanie i integracja sprawności językowych.

11. Rozwijanie myślenia twórczego.

12. Higiena i emisja głosu.

13. Praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych. Centrum Egzaminacyjne działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie B2 – info o egzaminach na stronie Pearson.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł. (możliwość płatności ratalnej). 100 zł opłata rekrutacyjna