Godziny pracy

Godziny pracy rejestracji:

 • Poniedziałek 8:00 – 19:00
 • Wtorek 8:00 – 19:00
 • Środa 8:00 – 19:00
 • Czwartek 8:00 – 19:00
 • Piątek 8:00 – 19:00
 • Sobota 8:00 – 14:00

Świadczenia w ramach NFZ:

 • Poniedziałek 9:00 – 19:00
 • Wtorek 14:00 – 19:00
 • Środa 8:00 – 19:00
 • Czwartek 8:00 – 19:00
 • Piątek 9:00 – 17:00
 • Sobota 8:00 – 11:00

Rejestracja pacjentów odbywa się:

 • osobiście
 • telefonicznie,

Termin wizyty można umówić również przez osoby trzecie. W dniu rejestracji wyznaczana jest data i godzina wizyty.

Pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Dokumenty wymagane podczas pierwszej wizyty w Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju:

 • dokumentacja dziecka (m.in. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, karta informacyjna pacjenta jeżeli dziecko było wcześniej hospitalizowane, zaświadczenia lekarskie i inne)
 • poradnia przyjmuje kserokopie wymienionych dokumentów