Godziny pracy poradni

Godziny pracy rejestracji:

Poniedziałek 8:00 – 19:00

Wtorek          8:00 – 19:00

Środa            8:00 – 19:00

Czwartek       8:00 – 19:00

Piątek            8:00 – 19:00

Sobota          8:00 – 14:00

Świadczenia w ramach NFZ:

Poniedziałek 8:00 – 19:00

Wtorek           8:00 – 19:00

Środa             8:00 – 19:00

Czwartek       8:00 – 19:00

Piątek             8:00 – 13:00

Sobota          8:00 – 11:00

Rejestracja pacjentów odbywa się:

  • osobiście
  • telefonicznie,

Termin wizyty można umówić również przez osoby trzecie. W dniu rejestracji wyznaczana jest data i godzina wizyty.

Pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Dokumenty wymagane podczas pierwszej wizyty w Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju:

  • dokumentacja dziecka (m.in. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, karta informacyjna pacjenta jeżeli dziecko było wcześniej hospitalizowane, zaświadczenia lekarskie i inne)
  • poradnia przyjmuje kserokopie wymienionych dokumentów

ZAPISZ SIĘ

(85) 743 88 63; 518 499 008