Szukaj
Close this search box.

mgr Anna Beata Karpińska

Terapeuta pedagogiczny i czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się, z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu oraz z uczniami zdolnymi. Prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Opracowuje indywidualne programy terapeutyczne. Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców.

Stale doskonali swój warsztat pracy i podnosi swoje kwalifikacje.

Studia, szkolenia, kursy

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej- Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki i Psychologii;
 • Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej- Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii;
 • Trening Umiejętności Społecznych- Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO w Warszawie;
 • KIDS’ SKILLSS – „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!” Metoda 15 kroków – Integri TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach), Sopot;
 • Wybrane techniki behawioralne w pracy dydaktyczno-wychowawczej- Centrum Szkoleniowe Klanza w Białymstoku;
 • Edukacja umysłu. Elastyczny model edukacji oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera- Warszawa;
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej- Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Warszawa;
 • Trening relaksacyjny i antystresowy – Stimulus, Warszawa;
 • Seksualność dziecka- Stimulus, Warszawa;
 • Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – zespół ADHD”- Stimulus, Warszawa;
 • Jak pracować z tzw. „trudnym dzieckiem”? – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 • Jak pracować słowem, obrazem, gestem z dziećmi z autyzmem- rozwijanie komunikacji i interakcji społecznych u dzieci i uczniów z autyzmem- Instytut ProEduco, Ostrołęka;
 • Zrobię- zrozumiem- zapamiętam! Jak rozwijać myślenie matematyczne najmłodszych uczniów- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
 • Spojrzę i pamiętam. Akronimy i inne mnemotechniki pomocne w nauce- Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Warszawa;
 • Język edukacji szkolnej w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Metoda JES-PL – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Motywowanie uczniów do nauki. Strategia odwróconej lekcji- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach wychowawczych – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Czytam i myślę, czyli o rozwijaniu pierwszych kompetencji czytelniczych i uczeniu o wartościach- Nowa Era, Suwałki;
 • Gry i zabawy matematyczne- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Praca z uczniem zdolnym- Augustowskie Centrum Edukacyjne;
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?- Augustowskie Centrum Edukacyjne.