Szukaj
Close this search box.

mgr Anna Czajko

Neurologopeda, logopeda, pedagog, terapeuta ręki i komunikacji alternatywnej.

Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, afazją, alalią, zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy, wadami genetycznymi oraz niedosłuchem. Zajmuje się również treningiem karmienia, elektrostymulacją pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania i budowy obszaru ustno- twarzowego oraz terapią wg Metody Krakowskiej.

Szkolenia :

 • Metody wywoływania głosek.
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).
 • Mowa i komunikacja u osób z autyzmem, strategie postępowania logopedycznego, komunikacja alternatywna.
 • PCS – Poziom I.
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 •  Logorytmika.
 • Terapia ręki.
 • Elektro-Neuro mobilizacja obszaru twarzowego.
 • Guguhopla od zabawy do mówienia, od samogłoski do zdania obrazkowo- literowego.
 • Nie patrzy,nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja.
 • Model wykorzystywania ACC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi dr Magdalena Grycman.
 • Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia ,,Sprawdź jak się porozumiewam” I, II, II stopień dr Magdalena Grycman.