Szukaj
Close this search box.

Forum kadry wspomagania oświaty

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Dnia 27 września 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej firma MIR CONSULTING podpisała umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego. Projekt będzie realizowany przez MIR CONSULTING w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku będącym jednostką organizacyjną AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski oraz z Zachodniopomorską Grupą Doradczą w Szczecinie.

Tematem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział pracowników instytucji wspomagających i trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w placówkach. W projekcie weźmie udział 900 osób.

Projekt będzie realizowane w terminie do 2020-05-31 na obszarze całego kraju. Całkowita wartość projektu to 7 363 753,45 zł, wartość dofinansowania to 7 142 840,84 zł.

Projekt pn. „Forum kadry wspomagania oświaty” jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO