Szukaj
Close this search box.

mgr Magdalena Krych

Logopeda, audiofonolog.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, aktualnie w trakcie studiów magisterskich.
W trakcie studiów zdobywała doświadczenie uczestnicząc jako wolontariusz na obozach terapeutycznych, odbywając praktyki w poradniach i na oddziałach szpitalnych, a później – pracując jako logopeda w szkole i w przedszkolu.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
Ukończyła m.in.: Trening Umiejętności SpołecznychProgramowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – Centrum Metody Krakowskiej, Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznychKształtowanie mowy i języka u dzieci z autyzmem, afazją i ORMDiagnoza autyzmuAutyzm – terapia całościowa zaburzenia, Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy) – diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznegoTerapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopniaTrener Grafomotoryki. Logopedię wybrała z pasji do słowa i do drugiego człowieka.

Prywatnie – miłośniczka literatury.

mgr Justyna Trochimczuk

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, ukończone studia podyplomowe w zakresie „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”, studia podyplomowe „Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”, studia podyplomowe „Arteterapia – kierowanie grupami”, studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną”, studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, które podniosły efektywność mojej pracy pedagogicznej: Szkolenia z zakresu wspomagających oraz alternatywnych metod komunikacji, szkolenie „Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych”, Szkolenie „Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, niedostosowanych społecznie”, szkolenie „Prowadzenie zajęć pedagogicznych i rehabilitacyjnych z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością” , szkolenie  PECS – poziom 1, szkolenie „Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych oraz grafomotorycznych”, szkolenie  „Terapia taktylna”,  szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej”, Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem”, warsztaty metodyczne „ Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci”, „Techniki muzykoterapeutyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi”.  Nieustannie podnoszę kompetencje uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Uczestniczyła w międzynarodowych szkoleniach w ramach programu Erasmus +  „Healthyteachers-healthyschool” (Hiszpania) oraz „Out from classrom (Finlandia).

Praca z dziećmi to jej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje ją do dalszego działania. Zainteresowania: ogrodnictwo, psychologia, podróże, książka, śpiew, historia.

mgr Ewelina Mietełka

Absolwentka Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Autyzm (edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ponadto ukończyła kursy i szkolenia: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Całościowe zaburzenia rozwoju, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Elementy terapii behawioralnej w eliminowaniu zachowań trudnych, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Wykorzystanie zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – kurs III stopniowy, Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne, Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. W ramach pracy prowadzi zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg programu  M. i Ch. Knill, a także przeprowadzeła Test profilpsychoedukacyjny  PEP-R.

mgr Monika Korotkiewicz

W swojej pracy stosuje różnorodne metody i formy pracy z dziećmi starając się rozbudzać ich ciekawość, rozwijać zainteresowania, stymulować rozwój, redukować zachowania niepożądane i wzmacniać wiarę we własne siły. Sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i autyzmu.  Szczególny nacisk kładzie na efektywność i skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. W swojej pracy koncentruje się na pomocy dziecku i rodzinie prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje dla rodziców. Zajmuje się diagnozą osób z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju.

mgr Paweł Borusiewicz

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku pedagogika specjalna.

Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Autyzm, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu” oraz „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka”.

Ukończył kurs Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej uzyskując tytuł Terapeutyi Diagnosty Integracji Sensorycznej.

W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywających się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MENTOR prowadzi zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej oraz indywidualne zajęcia pedagogiczne.

Prywatnie lubi czytać książki, pływać, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

mgr Alicja Miłkowska

Magister Logopedii z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a także absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna (specjalność terapia pedagogiczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ukończyła dodatkowo studia podyplomowe na kierunku:

 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych),
 • Neurologopedia profilowana: neurologopedia dzieci i dorosłych (Uczelnia Korczaka),
 • Neurologopedia profilowana: wczesna interwencja neurologopedyczna (Uczelnia Korczaka.

Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach oraz szkoleniach m.in.: AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka; Trening Umiejętności Społecznych; Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne (poziom I); Logorytmika – ruch słuch słowo; Kurs nauki SJM– poziom średniozaawansowany; Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych; Autyzm – Zabawa Inspirująca Rozwój; Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ®; Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją); PECS poziom 1; Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi; C-Eye® i eyefeel® w neurorehabilitacji i komunikacji; Terapia małego dziecka z autyzmem; Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu; Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii; Ocena funkcjonowania traktu ustno-twarzowego. Mioterapia podejście autorskie; Diagnoza i terapia autyzmu; Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia – masaż® (Terapeuta Ręki).

Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnostyki za pomocą narzędzi: KOLD, KORP, KOGS oraz TRJ.

Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz pedagogiczną, a także zajęcia grupowe. Jest członkiem zespołów diagnostycznych. W swojej pracy kładzie nacisk na wspomaganiu rozwoju dziecka opartego na budowaniu relacji i empatii.

mgr Anna Kopczuk

Absolwentka:

 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (Uniwersytet w Białymstoku)
 • studiów podyplomowych: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnejw Warszawie)
 • Rehabilitacji Ruchowej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku)
 • Edukacja i Rewalidacja Osób ze Spektrum Autyzmu (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie)
 • Socjoterapia w Zakresie Prowadzenia Zajęć, Organizacji i Kierowania Grupami Terapeutycznymi (Wyższa Szkoła Finansówi Zarządzania w Białymstoku),
 • Zarządzanie Oświatą (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie)
 • Logopedia (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie).

Ukończyła Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku) oraz Szkolenie Międzynarodowe „ Educiation and counselling for students with Autism and Asperger syndrome” – Włochy.

Jest certyfikowanym terapeutą:

 • Integracji Sensorycznej (PSTIS), 
 • Trenerem  EEG- Biofeedback I stopnia,
 • Terapii Taktylnej,
 • Terapii Ręki.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje dotyczące diagnozy i terapii SI.

Zajmuje się diagnozowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz jest w zespole diagnostycznym zaburzeń ze spektrum autyzmu – posiada certyfikat:

 • „Zastosowanie ADOS-2 w badaniach klinicznych”,
 • STAT

ukończyła szereg szkoleń w tym zakresie m.in.:

 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” (Synapsis),
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka” (Synapsis),
 • „Wczesna interwencja wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego”,
 • „Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci” – sympozjum naukowe.

Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnostyki za pomocą narzędzi

 • KOZE,
 • KORP,
 • KOLD,
 • PEP-3-PL.

Swoje umiejętności doskonali uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.. Stale wzbogaca warsztat pracy.

Ukończyła:

 • szkolenie podstawowe PECS
 • szkolenie podstawowe i zaawansowane – Makaton

Prowadzi terapię indywidualną i grupową, pracuje w nurcie niedyrektywnym – uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Raun K. Kaufmana – Wprowadzenie do Programu Son- Rise, seminarium i warsztatach Jake”aGreenspana – Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Ukończyła I I II stopień kursu HANDLE – Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle i Podstawy HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych oraz pierwszy stopień warsztatów szkoleniowych Systemu Rozwoju Poprzez Zabawę – Growthtrough Play System. 

Prowadzi szkolenia oraz pracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych.