Wybierz zakres szkolenia
dla swojego grona pedagogicznego


Wszystkie szkolenia on-line prowadzone są na żywo za pomocą platformy Microsoft Teams.

Szkolenia
dla nauczycieli przedszkola

Szkolenia
dla nauczycieli przedszkola

Szkolenia
nauczycieli szkoły

Szkolenia
nauczycieli szkoły

Szkolenia specjalistyczne - spectrum autyzmu

Szkolenia specjalistyczne - spectrum autyzmu

Szkolenia
kierunki Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szkolenia
kierunki Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szkolenia wyjazdowe

Szkolenia wyjazdowe

Szkolenia wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Szkolenia wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021