Szukaj
Close this search box.

mgr Bożena Tomkiewicz

Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, terapeuta Sali Doświadczania Świata, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu terapii behawioralnej, terapii komunikacji alternatywnej, treningu umiejętności społecznych, terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Zajmuje się również diagnozą kliniczną, funkcjonalną oraz badaniem dojrzałości szkolnej. Opracowuje indywidualne programy terapeutyczne. Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców.

Studia, szkolenia, kursy

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej – Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej – Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki z elementami dydaktyki integracyjnej – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Terapia Behawioralna Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu 3 stopniowe szkolenie w Centrum Terapii Behawioralnej w Krakowie.
 • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata – Fundacja Sensoria Wrocław
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Kraków
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się – szkolenie metodyczne w Warszawie
 • Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – PSTIS w Warszawie
 • Trening Umiejętności społecznych – szkolenie SYNAPSIS
 • Diagnoza Nozologiczna Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu – szkolenie Dalej Razem
 • Diagnoza Funkcjonalna – szkolenie Białystok
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – Warszawa
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – szkolenie Lublin
 • Diagnoza przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do posługiwania się – Baterią-8, 7/9 oraz Baterią- 10-12 w praktyce diagnostycznej- Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do posługiwania się – Baterią-GIM, w praktyce diagnostycznej- Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do posługiwania się – Baterią-5/6 i Baterią5/6R – diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja Polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem” EduProf Warszawa

mgr Monika Korzeniecka

Absolwentka kilku kierunków studiów pedagogicznych (Pedagogika Resocjalizacyjna, Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, Oligofrenopedagogika), nauczyciel Montessori – ukończyła program Wczesnej Edukacji Montessori (dzieci w wieku 2,5 – 6 lat) w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie. Doświadczenie w pracy jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych oraz Przedszkole Montessori w Augustowie. Stara się nieustannie doskonalić swoje umiejętności oraz wiedzę pedagogiczną. To właśnie praca z dziećmi, obserwowanie ich spontaniczności, ciekawości świata i kreatywności sprawia jej najwięcej radości i motywuje do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. W kontakcie z dziećmi jak mówi “stara się patrzeć na świat ich oczami”.

mgr Magdalena Brodowska

Nazywam się Magdalena Brodowska, magistra fizjoterapii zdobyłam na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Pracę z dziećmi zaczęłam w 2014r. i od razu poczułam że to jest to, co chcę robić w życiu. Uwielbiam, to co robię i wykonuję swoją pracę najlepiej jak potrafię.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę.

Ukończone szkolenia:

 • NDT- Bobath
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp dzieci
 • PNF
 • Skoliozy- diagnoza i terapia
 • Kurs wprowadzający, dotyczący dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-2 lat. Zasady główne oceny neurorozwojowej i interwencji terapeutycznej
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- terapia- masaż
 • Trening umiejętności społecznych

mgr Małgorzata Głowacka

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala, oligofrenopedagog, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Prowadzi terapię integracji sensorycznej. Zajmuje się diagnozą i opracowaniem indywidualnych programów terapeutycznych. Organizuje szkolenia dla rodziców, na których przekazuje wiedzę i technikę wykonywania masażu Shantala. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki
 • Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Studia Podyplomowe  –  Pedagogika Specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej – dwustopniowe szkolenie. Kwalifikacje do diagnozowania, planowania, prowadzenia terapii integracji sensorycznej
 • Certyfikat terapeuty Sali Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen
 • Certyfikat – szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala

mgr Anna Czajko

Neurologopeda, logopeda, pedagog, terapeuta ręki i komunikacji alternatywnej.

Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, afazją, alalią, zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy, wadami genetycznymi oraz niedosłuchem. Zajmuje się również treningiem karmienia, elektrostymulacją pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania i budowy obszaru ustno- twarzowego oraz terapią wg Metody Krakowskiej.

Szkolenia :

 • Metody wywoływania głosek.
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).
 • Mowa i komunikacja u osób z autyzmem, strategie postępowania logopedycznego, komunikacja alternatywna.
 • PCS – Poziom I.
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 •  Logorytmika.
 • Terapia ręki.
 • Elektro-Neuro mobilizacja obszaru twarzowego.
 • Guguhopla od zabawy do mówienia, od samogłoski do zdania obrazkowo- literowego.
 • Nie patrzy,nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja.
 • Model wykorzystywania ACC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi dr Magdalena Grycman.
 • Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia ,,Sprawdź jak się porozumiewam” I, II, II stopień dr Magdalena Grycman.

mgr Anna Beata Karpińska

Terapeuta pedagogiczny i czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się, z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu oraz z uczniami zdolnymi. Prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Opracowuje indywidualne programy terapeutyczne. Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców.

Stale doskonali swój warsztat pracy i podnosi swoje kwalifikacje.

Studia, szkolenia, kursy

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej- Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki i Psychologii;
 • Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej- Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii;
 • Trening Umiejętności Społecznych- Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO w Warszawie;
 • KIDS’ SKILLSS – „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!” Metoda 15 kroków – Integri TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach), Sopot;
 • Wybrane techniki behawioralne w pracy dydaktyczno-wychowawczej- Centrum Szkoleniowe Klanza w Białymstoku;
 • Edukacja umysłu. Elastyczny model edukacji oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera- Warszawa;
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej- Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Warszawa;
 • Trening relaksacyjny i antystresowy – Stimulus, Warszawa;
 • Seksualność dziecka- Stimulus, Warszawa;
 • Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – zespół ADHD”- Stimulus, Warszawa;
 • Jak pracować z tzw. „trudnym dzieckiem”? – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 • Jak pracować słowem, obrazem, gestem z dziećmi z autyzmem- rozwijanie komunikacji i interakcji społecznych u dzieci i uczniów z autyzmem- Instytut ProEduco, Ostrołęka;
 • Zrobię- zrozumiem- zapamiętam! Jak rozwijać myślenie matematyczne najmłodszych uczniów- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
 • Spojrzę i pamiętam. Akronimy i inne mnemotechniki pomocne w nauce- Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Warszawa;
 • Język edukacji szkolnej w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Metoda JES-PL – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Motywowanie uczniów do nauki. Strategia odwróconej lekcji- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach wychowawczych – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Czytam i myślę, czyli o rozwijaniu pierwszych kompetencji czytelniczych i uczeniu o wartościach- Nowa Era, Suwałki;
 • Gry i zabawy matematyczne- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Praca z uczniem zdolnym- Augustowskie Centrum Edukacyjne;
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?- Augustowskie Centrum Edukacyjne.

mgr Katarzyna Omiljan

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni w zakresie „Logopedia” jak również Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie „Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu”.

Zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z obniżoną sprawnością intelektualną oraz z wadami wymowy.

Ukończone kursy, warsztaty i szkolenia specjalistyczne:

 • Efektywne metody pracy w zaburzeniach artykulacji- jak skutecznie wywołać i utrwalić głoski;
 • Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych logopedzie do włączenia rodzica w proces uruchamiania komunikacji werbalnej dziecka z ORM;
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zaburzeniami płynności mowy oraz elementy treningu w zakresie terapii mowy bezdźwięcznej;
 • Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera;
 • Afazja dziecięca, alalia- diagnoza i terapia;
 • PECS – poziom I;
 • Makaton (Program Rozwoju Komunikacji) – szkolenie I stopnia;
 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z os
 • obami ze spektrum autyzmu – kurs III stopniowy;
 • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii

mgr Katarzyna Januszko

Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji i terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego, autyzm i pokrewne zaburzenia rozwoju, oligofrenopedagogikę oraz liczne szkolenia specjalistyczne i kursy przygotowujące do pracy z osobami z autyzmem jak i zespołem Aspergera.

Wykształcenie:

 • Pedagogika rewalidacyjna (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolne (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum)
 • EEG Biofeedback I-III stopień (Neuromaster Białystok)
 • Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika- edukacja i terapia (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
 • Smyko-Multisensoryka szkolenie trenerskie (pierwszego stopnia)
 • Trening umiejętności społecznych (Małopolskie Centrum Profilaktyki)
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu kurs III stopniowy (Centrum Szkoleń behawioralnych Kraków)
 • Diagnoza funkcjonalna oraz terapia sensomotoryczna dziecka ze spektrum autyzmu (warsztat terapeutyczny KTA Białystok)
 • Terapia ręki- usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych (Centrum Edukacji i Rozwoju Tutor)
 • Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej (CIS Warszawa)
 • VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii (Scolaris Warszawa)
 • Makaton (Program Rozwoju Komunikacji PRKM Warszawa)
 • Ramowy plan terapii dla dziecka z zaburzeniami SI (Promyk Słońca Wrocław)

mgr Beata Gąsiewska

Terapeutka integracji sensorycznej, pedagog oraz trenerka umiejętności społecznych dla dzieci. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Studia magisterskie o kierunku Pedagogika Społeczno- Opiekuńcza ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wiele wiedzy i umiejętności zdobyła podczas studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Niezbędne kwalifikacje do prowadzenia terapii integracji sensorycznej uzyskała podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Obecnie poszerza swoje kwalifikacje o studia podyplomowe z Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń między innymi: Trening Umiejętności Społecznych, Muzykoterapię, Smyko- multisensorykę (terapia integracji sensorycznej dla niemowląt).

mgr Magdalena Krych

Logopeda, audiofonolog.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, aktualnie w trakcie studiów magisterskich.
W trakcie studiów zdobywała doświadczenie uczestnicząc jako wolontariusz na obozach terapeutycznych, odbywając praktyki w poradniach i na oddziałach szpitalnych, a później – pracując jako logopeda w szkole i w przedszkolu.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
Ukończyła m.in.: Trening Umiejętności SpołecznychProgramowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – Centrum Metody Krakowskiej, Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznychKształtowanie mowy i języka u dzieci z autyzmem, afazją i ORMDiagnoza autyzmuAutyzm – terapia całościowa zaburzenia, Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy) – diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznegoTerapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopniaTrener Grafomotoryki. Logopedię wybrała z pasji do słowa i do drugiego człowieka.

Prywatnie – miłośniczka literatury.

mgr Justyna Trochimczuk

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, ukończone studia podyplomowe w zakresie „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”, studia podyplomowe „Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”, studia podyplomowe „Arteterapia – kierowanie grupami”, studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną”, studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, które podniosły efektywność mojej pracy pedagogicznej: Szkolenia z zakresu wspomagających oraz alternatywnych metod komunikacji, szkolenie „Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych”, Szkolenie „Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, niedostosowanych społecznie”, szkolenie „Prowadzenie zajęć pedagogicznych i rehabilitacyjnych z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością” , szkolenie  PECS – poziom 1, szkolenie „Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych oraz grafomotorycznych”, szkolenie  „Terapia taktylna”,  szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej”, Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem”, warsztaty metodyczne „ Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci”, „Techniki muzykoterapeutyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi”.  Nieustannie podnoszę kompetencje uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Uczestniczyła w międzynarodowych szkoleniach w ramach programu Erasmus +  „Healthyteachers-healthyschool” (Hiszpania) oraz „Out from classrom (Finlandia).

Praca z dziećmi to jej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje ją do dalszego działania. Zainteresowania: ogrodnictwo, psychologia, podróże, książka, śpiew, historia.

mgr Ewelina Mietełka

Absolwentka Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Autyzm (edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ponadto ukończyła kursy i szkolenia: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Całościowe zaburzenia rozwoju, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Elementy terapii behawioralnej w eliminowaniu zachowań trudnych, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Wykorzystanie zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – kurs III stopniowy, Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne, Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. W ramach pracy prowadzi zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg programu  M. i Ch. Knill, a także przeprowadzeła Test profilpsychoedukacyjny  PEP-R.